508
Home
Dr.Wu
Research
Member
Publications
News
Contact

61E2

Xianhong Wu

Postdoctoral fellow

Tel (office): 0086-(0)411-84379231

E-mail:

Research Interests

2D Nanomaterials for electrocatalysis

Educational Background

2021.07 - DICP 

2015.06 - 2021.06 Ph.D in Chemical Technology, Dalian University of Technology 

2011.06 - 2015.06 B.S. in Chemical Technology, Dalian University of Technology

Representative Publications

  1. Xianhong Wu, Zhiyu Wang,* Mengzhou Yu, Luyang Xiu, Jieshan Qiu.* Stabilizing the MXenes by carbon nanoplating for developing hiera rchical nanohybrids with efficient lithium storage and hydrogen evolution capability, Advanced Materials, 2017, 29, 1607017

  2. Xianhong Wu, Si Zhou, Zhiyu Wang,* Junshan Liu, Wei Pei, Pengju Yang, Jijun Zhao, Jieshan Qiu.* Engineering Multifunctional Collaborative Catalytic Interface Enabling Efficient Hydrogen Evolution in All pH Range and Seawater, Advanced Energy Materials, 2019, 9, 1901333

  3. Xianhong Wu, Junhui Wang, Zhiyu Wang,* Fu Sun, YuZhao Liu, Wu Kaifeng,* Xiangyu Meng and Jieshan Qiu.* Boosting the Electrocatalysis of MXene by Plasmon-induced Thermalization and Hot-electron Injection. Angewandte Chemie International Edition, 2021, 60, 9416Dalian Institute of Chemical Physics, CAS
457 Zhongshan Road Dalian, China 116023
E-mail: wuzs@dicp.ac.cn

Copyright © 2D Materials Chemistry & Energy Applications Group. All Rights Reserved.

Home / Dr.Wu / Research / Member / Publications / News / Contact